Zgrupowanie Lubasz ZIMA 2024

ZGRUPOWANIE W LUBASZU

(JUNIOR, RYCERZE, HUSARIA DZIEWCZYNY,
HUSARIA CHŁOPAKI, MŁODZI MUSZKIETEROWIE)

TERMIN: 18 – 24 Luty 2024 (obóz szermierczy/ ogólnorozwojowy)
Obowiązkowo należy dostarczyć na zbiórkę w dniu wyjazdu wypełnioną
i podpisaną kartę obozową, regulamin oraz oświadczenie o zdrowiu dziecka.
Kierownik obozu: trener Tomasz Skupio
Wyjazd z Poznania autokarem 18 lutego 2024 - zbiórka pod KS Warta o godz. 9.00,
Powrót do Poznania 24 lutego 2023, godziny południowe.
KOSZT: 1400,00 zł.

BARDZO WAŻNE
Zapisy na obóz odbywają się poprzez :
1. wysłanie zgłoszenia mailowego (zgloszenia@szermierze.pl) zawierającego takie dane
jak: imię, nazwisko, datę urodzenia zawodnika (niezbędna do ubezpieczenia), nr
telefonu do rodzica/opiekuna
2. przelew 400 zł na konto bankowe Klubu Sportowego Warta darowizna na sekcję
szermierczą (obóz w Lubaszu, imię i nazwisko uczestnika)
Zgłoszenia do 20 grudnia 2023 r. (decyduje data przelewu)
Zapisy na obóz odbywają się poprzez przelew na konto bankowe
Klubu Sportowego ,,Warta"; 
59 1090 1476 0000 0001 1975 8243
Klub Sportowy "Warta"
ul. Droga Dębińska 12
61-555 Poznań 
pozostała kwota (1000 zł) do 20 stycznia 2024 r.
w tytule przelewu prosimy wpisać:
Darowizna na sekcję szermierczą (obóz w Lubaszu, imię i nazwisko uczestnika)

 Co zabrać?
- kompletny sprzęt do walk (sprawdzony wcześniej);
- strój sportowy;
- strój szermierczy;
- legitymacja uczniowska;
- plecak podręczny;
- wydrukowaną i podpisaną kartę obozową, regulamin oraz oświadczenia;
- zdolność sportowa lub zaświadczenie lekarskie.

W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT:
TELEFONICZNY 503 018 941 (B. HEKIERT)

Pliki do pobrania